Five star festivals

Five Star Festivals – är en sammanslutning av några Sveriges främsta musikfestivaler i sina respektive genrer: Båstad Chamber Music, Korrö Folkmusikfestival, Ystad Sweden Jazz Festival, Malmö Chamber Music och Lund Choral Festival. Varje festival är unik med en tydlig individuell och konstnärlig identitet.
Gemensamt för dem alla är en hängiven ambition att leverera unika upplevelser med högsta möjliga kvalité till så stora och breda målgrupper som möjligt.
Five Star Festivals stärker och tydliggör varje festival enskilt och gemensamt samtidigt som de återfinns under Musik i Syds paraply. De är var för sig egna starka varumärken och visar på södra Sveriges rika utbud av lokala, regionala och internationella musikupplevelser, som troligen inte finns att hitta samlat på liknande sätt någon annanstans i Skandinavien.

– Peter Wilgotsson, ansvarig för Musik i Syd Festivalarbete.

http://www.fivestarfestivals.com/