Tack till Sparbanksstiftelsen Gripen

Tack till Sparbanksstiftelsen Gripen, som med ett generöst anslag gör det möjligt för föreningen att förverkliga projektet "Kultur i lokalsamhället". Anslaget innebär att det blir möjligt att publicera en skrift i samband med jubileet 2017 om kammarmusikens betydelse för kulturutbudet i vårt lokalsamhälle. Vi har inlett arbetet med skriften och har efterfrågat bilder från alla våra funktionärer.

sparbanksstiftelsengripen.se