Bli medlem

Som medlem är du med och stödjer våra arrangemang, kulturen och konstmusiken. I medlemskapet ingår dessutom följande:

  • Festivalens programfolder via e-post.

  • Inbjudan och rabatterat pris vid våra konserter under vintersäsongen.

  • Tillfredsställelsen av att göra en viktig kulturgärning.

Avgift betalas till Plusgiro 639 97 96-9  eller Swish nr. 123 162 970 8
Skriv namn, adress, telefonnummer och e-postadress på inbetalningen.

Medlemskap  150 kr/år
Parmedlemskap  250 kr/år
Ungdom (t.o.m. 18 år)  50 kr/år